АСДУ

Автоматизована система диспетчерського управління

Система АСДУ є комплексом програмних і апаратних засобів,
який дозволяє здійснювати віддалене управління та моніторинг об’єктів ВДЕ безпосередньо з боку НЕК «Укренерго».

Відповідно до імплементації вимог Кодексу системи передачі (КСП) з боку НЕК «Укренерго», кожна електроустановка повинна забезпечити наступне:

Організація прямого обміну технологічною інформацією між Замовником та НЕК «Укренерго» по двом незалежним каналам зв’язку по протоколу ІЕС 60870-5-104. Канали організувати шляхом побудови IPS ес VPN-з’єднання через мережу інтернет з використанням двох незалежних провайдерів та з застосуванням стійких криптографічних алгоритмів. Для побудови IP-з’єднання на прикладному рівні передбачається виділення діапазону приватних IP адрес (RFC 1918) при підключенні. Допустимий час відсутності телеінформаціїмає відповідати класу A1 експлуатаційної готовності згідно ДСТУ IEC 60870-4.

Ключовими вимогами КСП є:

Телеметрична інформації передається напряму від об’єкта ВДЕ в диспетчерські центри НЕК «Укренерго» незалежно, від вже реалізованих технічних заходів для передачі даних в ОСР (телемеханіка, телеметрія). Телеметрична інформація обов’язково повинна містити інформацію щодо:

 • напруги на межі балансової належності, U (кВ);
 • генерації активної потужності, P (Мвт);
 • генерації реактивної потужності, Q (MBAp);
 • інші дані відповідно до категорії об’єкту ВДЕ (A,B,C,D).

Також, необхідно забезпечити наступні функції керування електро-установкою (п.2 розділу 3 КСП):

 • дистанційне відключення/включення об’єкта ВДЕ;
 • керованість (регулювання) активною потужністю, (електроустановка повинна бути обладнана інтерфейсом (вхідним портом), щоб мати змогу зменшувати вихідну активну потужність після отримання команди на вхідному порті – іншими словами, віддалене автоматичне управління потужністю виробництва Вашою електроустановкою з боку НЕК «Укренерго» без участі диспетчера об’єкта ВДЕ;
 • автоматичне приєднання; (Система АСДУ)
 • регулювання реактивної потужності;
 • інші вимоги відповідно до категорії об’єкту ВДЕ (A,B,C,D).

ТОВ ЦЕТУС пропонує наступні послуги:

Розробка проекту АСДУ:
 • збір вхідної інформації щодо поточного стану засобів телемеханіки та телеметрії на об’єкті ВДЕ;
 • вивчення можливостей та варіантів інтеграціїсистеми АСДУ відповідно до вже встановленого обладнання;
 • розробка проекту АСДУ;
 • узгодження проекту АСДУ з НЕК «Укренерго».
Впровадження системи АСДУ на об’єкті:
 • встановлення додаткового обладнання (модеми, маршрутизатори, додатковий управляючий модуль для керування генеруючим обладнанням електроустановки (УМК), тощо);
 • монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 • приєднання об’єкту ВДЕ до серверів ТОВ «Цетус» або встановлення власного серверу SCADA;
 • інтеграція даних від обладнання об’єкту ВДЕ до ліцензійного програмного комплексу TRACEMODE SCADA ТОВ «Цетус»;
 • наладка каналів зв’язку та передачі даних з НЕК «Укренерго».
Технічна та сервісна підтримка роботи системи АСДУ:
 • При побудові власного серверу SCADA, експлуатація системи АСДУ передбачає від Замовника забезпечення власними силами наявність системного адміністратора сервера та контроль за передачею даних в НЕК «Укренерго». За умови використання серверів TRACEMODE SCADA ТОВ «Цетус» технічна та сервісна підтримка забезпечується нашою компанією;
 • Доопрацювання програмного комплексу та до налаштування програмного забезпечення, оновлення програм, тощо, в період експлуатації системи АСДУ.