9,98 MW. Solar power station. Irlyava, Zakarpattya region