5,4 MW. Solar power station. Ratovtsy, Zakarpattya region