5.2 MW. Solar power station. Veryatsya2, Zakarpattya region